עליות מתוזמנות

שם הקבוצה גודל הקבוצה שם הרכז טלפון הרכז תאריך
קרית ארבע עד עשרה בבב 0000 13/07/2021
קרית ארבע עד עשרה בבב 0000 20/07/2021
קרית ארבע עד עשרה בבב 0000 27/07/2021
אסף פריד יחיד אס 29/07/2021
קרית ארבע עד עשרה בבב 0000 03/08/2021


ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כד תמוז   (4/7)

כה תמוז   (5/7)

כו תמוז   (6/7)

כז תמוז   (7/7)

כח תמוז   (8/7)

כט תמוז   (9/7)

א מנחם אב   (10/7)

ב מנחם אב   (11/7)

ג מנחם אב   (12/7)

ד מנחם אב   (13/7)

קרית ארבע
ה מנחם אב   (14/7)

ו מנחם אב   (15/7)

ז מנחם אב   (16/7)

ח מנחם אב   (17/7)

ט מנחם אב   (18/7)

י מנחם אב   (19/7)

יא מנחם אב   (20/7)

קרית ארבע
יב מנחם אב   (21/7)

יג מנחם אב   (22/7)

יד מנחם אב   (23/7)

טו מנחם אב   (24/7)

טז מנחם אב   (25/7)

יז מנחם אב   (26/7)

יח מנחם אב   (27/7)

קרית ארבע
יט מנחם אב   (28/7)

כ מנחם אב   (29/7)

אסף פריד
כא מנחם אב   (30/7)

כב מנחם אב   (31/7)

כג מנחם אב   (1/8)

כד מנחם אב   (2/8)

כה מנחם אב   (3/8)

קרית ארבע
כו מנחם אב   (4/8)

כז מנחם אב   (5/8)

כח מנחם אב   (6/8)

כט מנחם אב   (7/8)

ל מנחם אב   (8/8)

א אלול   (9/8)

ב אלול   (10/8)

ג אלול   (11/8)

ד אלול   (12/8)

ה אלול   (13/8)

ו אלול   (14/8)