תוצאות ההצבעה

מסהצבעותשם פרטישם משפחה
1423שמשוןאלבוים
2368אסףלרנר
3367רפאלמוריס
4339ארנוןסגל
5339אסףפריד
6312בן ציוןגופשטיין
7259יאירקהתי
8218ישראל אריאל
9217אליהוובר
10203יעקבסביר
11190יהונתן אוריאללר
12159תהילה רבקהארביב
13151תוםניסני
14146מעייןמגן
15140אדםפרופ
16134מעייןסגל
17125הללויס
18117אברהם חיבלוך
19116גילעדהדרי
20113רבקה שמעון
1