המטה המשותף לתנועות הר הבית המקדש

בשנת תשכ"ז זכינו בחסדי שמים, לאחר ניצחון מזהיר של צבא ישראל מול צבאות רבים וגדולים ממנו, לחזור למרחבי ארץ קודשנו שהיו שבויים בידי צר. גולת הכותרת היתה החזרה להר הבית.

דומה היה שתמו 1897 שנות חורבן והנה הר המוריה חוזר לבעליו הראשונים ועם ישראל יעלה בטהרה להר מרום הרים ויממש את כיסופי הדורות.

עוד בטרם נדם קול השופר שבקע ממקום המקדש, עוד בטרם שכחה הקריאה ההיסטורית "הר הבית בידינו", ויתר מי שויתר על משאת הדורות והחזיר את הר הבית לידיים זרות. לא זו בלבד, יהודים לא הורשו לשאת תפילה במקום הקדוש שנקרא תל-תלפיות - המקום שעליו נאמר: "כי בית בית תפילה יקרא לכל העמים". הוא הפך למקום תפילה למוסלמים בלבד.

אמנם עם ישראל, למוד המלחמות והסבל, לא קם כאיש אחת לדרוש את המגיע לו בדין, אולם מאות ואלפי יחידים פעלו מאז לשינוי המציאות העגומה ולחזרה מחודשת של עם ישראל למקום קודשו.

בתחילה היו אלו מעטים בגיבוי כמה מגדולי הרבנים וענקי רוח ממגזרים שונים. במשך השנים הלכו והתרבו שוחרי המקדש והמים הטהורים שיצאו ממקום המקדש הופכים אט, אט לנהר שוטף.

שוחרי המקדש, כמהי הר בית ה' פעלו ופועלים בדרכים רבות ומגוונות, כגון: עליות להר הבית, עידוד יהודים לעלות להר הקדוש, בניית כלי המקדש, שחזור עבודות המקדש, הנחלת תודעת המקדש לרבים, כנסים, הרצאות, הדפסת חומר כתוב, פעילות ברחבי האינטרנט, הפגנות, פעילות ציבורית ענפה, סיבובי שערים, מאבק משפטי ועוד.

בחורף תשע"ב (2012) הזמינה קבוצת פעילים את הבולטים שבין שוחרי המקדש לכינוס משותף, אשר הניב את הקמת המטה המשותף לתנועות הר הבית והמקדש.

מטרת המטה היא חבירה משותפת של הכוחות הפועלים למען הר הבית, העצמתם, תוך כדי חבירה משותפת ליצירת אפיקי פעילות חדשים שלא נעשו עד כה. הכל תוך שמירת הייחודיות של כל אחת מהקבוצות וחיזוקה עד שנזכה לפעול יחד כאיש אחד כנאמר: "וְקָרַב אֹתָם אֶחָד אֶל אֶחָד לְךָ לְעֵץ אֶחָד וְהָיוּ לַאֲחָדִים בְּיָדֶךָ".

את המטרה המשותפת של כל חברי המטה המשותף ניתן להגדיר כך: השבת הר הבית לעם ישראל והשבת עם ישראל להר הבית.

לשמחתנו ובחסדי שמיים, בתוך שנים אחדות צברה המגמה תאוצה וקולו של הר הבית מגיע לעוד ועוד שכבות בציבור. דרישת המקדש, הדרישה לשיבה למקור חיינו, הדרישה לפחות למתן מעמד שווה ליהודים בהר הבית ודחיקה הדרגתית של רגלי הצורר מבית חיינו, תוך השבת רגליהם של בני אברהם יצחק ויעקב הנם נחלת שכבות רבות ומגוונות ברב עמנו.

המטה המשותף שואף לאחד את כל אוהבי ה' השואפים לבנות את בניין אריאל.

המטה יזם או נטל חלק בפעולות רבות, אם במישרין - בעצמו ואם בעקיפין – באמצעות הגופים השונים המרכיבים אותו וגופים קשורים אחרים.

לדוגמא:

  1. עליות תדירות להר הבית של קבוצות ויחידים, תוך מתן הדרכה הלכתית מקדימה.
  2. ארגון עליות המוניות בימי חג ומועד.
  3. סיוע לעולים להר הבית בהסעות ובדרכים נוספות.
  4. שותפות בהקמת כולל אברכים בכניסה להר הבית, שלומדים ועולים להר הבית.
  5. פעילות תורנית, כולל שיעורים, פרסומים תורניים ועוד.
  6. הדרכה יום-יומית שנועדה להסביר פנים לבאים מרחוק ולחשוף בפניהם את עברו - וגם עתידו - של המקום הקדוש בעולם מזוית יהודית.
  7. פעילות משפטית להחזרת זכויות היהודים בהר הבית.
  8. פעילות פרלמנטרית ענפה למתן זכויות בסיסיות ליהודים בהר הבית ובמבואותיו.
  9. מעמדות ותרגולים של מרכיבים מהותיים בעבודת המקדש במטרה להפכם לחיים, רלוונטיים ועכשוויים וכדי להזכיר את השאיפה והרצון לכונן את המקדש במהרה בהר הקודש וכן להמחיש לעם ישראל את החוויה היהודית העתיקה שאנו מבקשים להשיבה כבר בימינו.
  10. פעילות אינטרנטית ענפה, כולל דפי פייסבוק, אתר חדשות ועוד.

אנו חפצים להרחיב עוד את השורות ולהביא את דבר הר הבית לכל בית בישראל. אם אתה ואת מזדהים עם הכמיהה ועם כיסופי הדורות למקום המקדש ודורשים לתת להם ביטוי מעשי בימינו, מקומכם איתנו. אנא מהרו והתפקדו.

הצטרפו אלינו ולמשאת הנפש של העם היהודי לשוב להר בית ה'.

"למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט עד יצא כנוגה צדקה וישועתה כלפיד יבער".

קומו ונעלה ציון אל בית ה' א-לוהינו