מעמדות

בראשית
נח
לך לך
וירא
תולדות
חיי שרה
ויצא
וישלח
וישב
מקץ
ויגש
ויחי
שמות
וארא
בא
בשלח
יתרו
משפטים
תרומה
תצוה
כי תשא
ויקהל
פקודי
ויקרא
צו
שמיני
תזריע
מצורע
אחרי מות
קדושים
אמור
בהר
בחוקותי
במדבר
נשא
בהעלותך
שלח לך
קורח
חוקת
בלק
פנחס
משפחת פריד !!
מטות
מסעי
דברים
ואתחנן
עקב
ראה
שופטים
כי תצא
כי תבוא
נצבים
וילך
האזינו