במשוך היובל המה יעלו בהר

וזאת לתעודה

תעודה השתתפות בעלית היובל,
במלאת יובל שנים לשחרור הר הבית ומקום המקדש

כל מי שהגיע לשערי הר הבית ביום ירושלים,
במטרה לעלות להר, זכאי לתעודה, גם אם לא זכה לעלות בפועל

אימות נתונים

Photo